קהילה מטיילת יובלים אירוח באליפז 11 -13.10.2015 (19)