מריפואנה

סיור מרתק לעולם הקאנביס הרפואי.

מרכז מבקרים קנאביס רפואי .נתארח במתחם מחוץ לחממת טבע אדיר – קנאביס רפואי בגידול אורגני .גידול מריחואנה רפואית בשיטות חקלאיות מתקדמות הוא עתיד החקלאות והרפואה. באליפז מגדלים את המריחואנה בחממה חכמה על מצע מנותק קרקע, טמפרטורה מבוקרת והדברה ביולוגית. נציץ לעולם הקנאביס הרפואי, וניצור קשר עם הצוות. סיפורים על הריח.